درباره ما

تاریخچه بتن گستر

سال ۱۳۸۵
شروع فعالیت
شروع فعالیت

شروع داستان بتن گستر

سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
مسکن مهر
مسکن مهر

مشارکت در پروژه ملی مسکن مهر

سال ۱۳۹۰
پروژه متل قو
پروژه متل قو

مشارکت در پروژه بزرگ متل قو در سلمان شهر

میوه و تره بار شهریار
میوه و تره بار شهریار

اجرای شاتکریت برای دیوارهای پنل میوه و تره بار شهریار

پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس

کرومبندی پارک فناوری پردیس

شرکت عطاردیان
شرکت عطاردیان

اجرای شاتکریت روی خاک برای شرکت عطاردیان در شهر منجیل

نوسازی مدارس در کرمانشاه
نوسازی مدارس در کرمانشاه

مشارکت در نوسازی مدارس و پاسگاه های مرزی در کرمانشاه

سال ۱۴۰۱
راه اندازی وبسایت
راه اندازی وبسایت

راه اندازی وبسایت